Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Till Zoltán egyéni vállalkozó (7100 Szekszárd, Bottyánhegyi ltp 19 / 2 / 11), a továbbiakban Till Zoltán e.v.. szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban leírtaknak.

Till Zoltán e.v.. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.utazoltan.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2/ címen.

Till Zoltán e.v.. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. Az aktuális verziót a https://www.utazoltan.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2/ oldalon teszi közzé.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat (06 70 411 4547) vagy egyeztetett időpontban keressen fel bennünket székhelyünkön és megválaszoljuk kérdését.

Till Zoltán e.v.. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Till Zoltán e.v.. egyúttal kijelenti, hogy senkit nem kényszerít sem a webes tartalmai megtekintésére, sem szolgáltatásainak igénybevételére, egyáltalán bármilyen személyes- vagy kapcsolódó adat megadására, bármilyen online/offline interakcióra. Ez minden esetben Önkéntes, és a látogató, felhasználó, ügyfél, továbbiakban adatközlő saját szabad döntése. Bármilyen adatközlés az ügyfél irányából indul, mi nem kértük.

Informatikai rendszerünk, weboldalunk működéséből adódóan, cégünkkel történő bármely interakció során megadott bármely adat kizárólag jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerése, megértése és elfogadása után kerül az ügyfél részéről megadásra, részünkről rögzítésre, kezelésre, felhasználásra, tárolásra.

Erről az adatbeviteli űrlapokon működő jelölőnégyzet gondoskodik, mely az ügyfél tevőleges hozzájárulását igényli. A jelölőnégyzet jelölésével az ügyfél kijelenti, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismerte, megértette. Kijelenti, hogy tartalmát teljes mértékben elfogadja, egyetért és magára nézve is kötelezőnek ismeri el.

A felhasználó / ügyfél által megadott minden adatot saját-, vagy előfizetéses szolgáltatás keretében a Till Zoltán e.v.. saját költségén fenntartott rendszeren díjmentesen kezelünk, tárolunk. Az adatokat jogosulatlan fél részére nem adjuk ki. Ezeket a legjobb tudásunk szerint a lent részletezett céllal és módon kezeljük, használjuk, tároljuk. Amennyiben bármely ügyféladat bűncselekmény (adatlopás, hacker-támadás, egyéb) útján jogosulatlan kézbe kerül vagy elveszik a kérdéses adat/adatok sorsáért, esetleges felhasználásukból/hiányukból adódó bármilyen kárért, körülményért a Till Zoltán e.v.. semmilyen felelősséget nem vállal! Nem vállalunk felelősséget informatikai hibából eredő adatvesztés esetén sem.

Ezek megértésével, tudomásulvételével kérjük felhasználóinkat, ügyfeleinket és bárkit aki GDPR hatálya-, és/vagy hazai jogi szabályozás alá eső adatokat, információkat bízna a Till Zoltán e.v.-re, kizárólag akkor tegye, ha ez neki megfelel.  Az adatlopás, informatikai hiba, adatvesztés kockázatát igyekszünk csökkenteni, de kizárni nem tudjuk. Akit ez zavar nem ad meg a Till Zoltán e.v.. felé semmilyen adatot. Ha mégis, jelen tájékoztató elfogadásával egyúttal lemond mindenfajta kártérítési igényéről. Vállalja a Till Zoltán e.v.. kártalanítását a Till Zoltán e.v.. bírságolásakor olyan esetben, amikor részéről jelen Adatkezelési tájékoztató be nem tartása, téves elfogadása szerepet játszott, kárt okozott.

Till Zoltán e.v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, mely a saját KKV szintjén reálisan elvárható és az adatok biztonságát segítik.

Till Zoltán e.v.. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné vállalkozásomat, a +36/70 411 4547 számunkon, illetve ezen keresztül egyeztetett időpontban személyesen keresztül léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név Till Zoltán kisadózó egyéni vállalkozó
Székhely 7100 Szekszárd, Bottyánhegyi ltp 19
Adószám 69688012-1-37
Telefonszám +36 70 411 4547
E-mail hello kukac utazoltan pont hu

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Till Zoltán

3. A kezelt adatok köre

A regisztráció történhet a hírlevélre feliratkozó űrlapon, ahol az adatközlő megadja nevét, e-mail címét.

A felvett adatokat e-mailes kapcsolattartáshoz használjuk, valamint amennyiben az adatközlő hozzájárult, hogy részére emailt küldjünk (jelölőnégyzet megjelölése), az árajánlat kiegészítéseként vagy attól függetlenül hasznos információkat, marketingüzeneteket, egyéb kommunikációkat küldünk.

Az olvasói vélemények érkezhetnek e-mailen és kérdőíven. Amennyiben a véleményező hozzájárul, véleményét az általa elfogadott azonosítókkal (név, esetlegesen fotó, videóinterjú) publikálhatjuk az oldalon.

Megrendelés esetén a számlázáshoz és esetlegesen postázáshoz, valamint dedikáláshoz szükséges adatok kerülnek rögzítésre és tárolásra.

Az elektronikus könyvek egyedi azonosítóval lehetnek ellátva, mely a konkrét megrendelőhöz rendelhető.

3.1 Regisztráció / munkafolyamatunk során megadandó személyes és egyéb adatok

Az alábbi személyes- és egyéb adatok kezelésére alkalmas a CRM rendszerünk. A munkamenet céljától függően ezek közül néhányat, vagy akár az összest rögzítjük, kezeljük, tároljuk, felhasználjuk:

vezetéknév, keresztnév, titulus telefonszám, telefonszám2, cím, számlázási név, számlázási cím, postázási cím, email cím, jelszó, vevői vélemény, vélemény dátuma, feliratkozás dátuma

Videó referenciák, riportok, egyéb videó- és hanganyagok, fényképek

Ügyfelünk beleegyezésével, tevékeny közreműködésével a könyvről, előadásról videó dokumentációt és/vagy videó referenciát készítünk. Ezen videókon az ügyfél azonosítására alkalmas adatok szerepelhetnek, kifejezetten hang, arc, kép (biometrikus azonosítók), egyéb.

Ügyfelünk hozzájárul a videó dokumentáció készítéséhez. Tiszteletben tartjuk, ha nem szeretne szerepelni, nem vállalja arcát, hangját, ez esetben kollégánk mondja el a videón, milyen feladatot, milyen eredménnyel oldottunk meg, ez a végeredmény dokumentálásához szükséges egyes esetekben.

A referenciavideók esetén melyeket marketing és reklám céllal készítünk, közzétehetünk, ügyfelünk vállalja a nyilvánosságot megengedi, hogy a videón elmondott tapasztalatait közzétegyük. Ehhez beleegyezését adja jelen tájékoztató és/vagy ÁSZF elfogadásával, vagy akár tevékeny közreműködésével a videó készítésekor.

Az adatközlő hozzájárul írott anyagainkban a referenciájának, vezeték és keresztnevének megjelenítéséhez. (Referenciát adni, ilyen módon szerepelni sem videón, sem írásban nem kötelező.)

A videó- és hanganyagokat Till Zoltán e.v.. saját rendszerében, adathordozóin tárolhatja. Egyes anyagokat kizárólag youtube / egyéb megosztó csatornán tárol. Az anyagokat vagy honlapján, szerződött partnerei médiáján keresztül, vagy youtube / egyéb online videó szolgáltató csatornán, Facebookon, hírlevélben, országos médiában, egyéb módon keresztül publikál, népszerűsít, mutat be.

Az adatközlő (ügyfelünk) jelen tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy az azonosítására alkalmas adatokat tartalmazó médiafájlok – fényképeket is beleértve- fenti módon részletezett publikálásához, felhasználásához hozzájárul. Ezt a média készítésekor tevékeny részvételével ismételten nyugtázza, elismeri. Abban az esetben, ha nem járul hozzá az azonosítására alkalmas anyagok készítéséhez, ezt szóban jelzi az anyag elkészítése előtt, de legfőképp tevékenyen nem vesz részt az anyag létrehozásában. Ezt Till Zoltán e.v.. tiszteletben tartja, ilyen esetekben anyagot nem készít, nem kezel, nem tárol.

Aláírt dokumentumok kezelése

A munkafolyamatunkban az adatközlő aláír dokumentumokat. Ezekből minden esetben saját példányt kap, és egy példányt megőriz a Till Zoltán e.v.. vagy szerződött partnere, ha a tényleges munkavégzés a partnernél történik. Utóbbi esetben a nyomtatott dokumentumok adatfeldolgozója a partner, így ezek sorsáért Till Zoltán e.v.. nem felel.

3.2 Technikai adatok

Till Zoltán e.v.., a személyes adatok  kezeléséhez  a  szolgáltatás  nyújtása  során  alkalmazott  informatikai eszközök kiválasztásánál és üzemeltetésénél törekszik rá, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Till Zoltán e.v.. az adatokat megfelelő intézkedésekkel igyekszik védeni az alábbiaktól: jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés. A védelem eredményességét garantálni nem tudja. (Ahogy még a N.A.S.A. sem.)

A Till Zoltán e.v.. igyekszik olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodni az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt, de 100 százalékos garanciát ezekre nem ad.

A Till Zoltán e.v.. az adatkezelés során igyekszik megőrizni

 • a titkosságot: megvédeni az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodni arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (sütik)

3.3.1 A sütik feladata
 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.utazoltan.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.utazoltan.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.utazoltan.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Google remarketing pixeleket is használunk Google Adwords hirdetéseink hatékonyságának növelése érdekében. Facebook pixeleket is használunk, Facebook hirdetéseink hatékonyságának mérésére, optimalizálására. Az első látogatás alkalmával bármely rigotech.hu aloldal alján megjelenítjük a sütik használatával kapcsolatos figyelmeztetést. Az weblapjaink használata ennek elfogadásához kötött. A figyelmeztetés a rajta levő ’nyugtázó’ gomb megnyomásával eltűnik, vagy az oldal görgetésével, mint ráutaló, megvalósító magatartással, amely az oldal használatát jelenti. Ha a felhasználó nem ért egyet a sütik használatával, zárja be az oldalt, ne használja. A sütiket bármikor törölheti.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Később bevezetésre kerülő esetben, az alábbi adatokat kérjük el:

Teljes név kötelező
Cégnév opcionális
Számlázási cím kötelező
Szállítási cím opcionális
Email cím kötelező
Telefonszám opcionális
Email küldési hozzájárulás opcionális
Fizetéssel kapcsolatos adatok Ezt szerződött harmadik fél rendszere kéri el és kezeli.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az adatközlő hírlevélre feliratkozni az utazoltan.hu portálunk egyes oldalain tud ahol feliratkozó űrlapot talál. A feliratkozási mezők kitöltésével, és a „Hozzájárulok, hogy Till Zoltán e.v..számomra email-t küldjön.“ jelölőnégyzet jelölésével, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató és ÁSZF megismerését és elfogadását nyugtázó jelölőnégyzet jelölését követően tud.

A fenti email küldési hozzájárulást árajánlatkéréskor is elkérjük, így árajánlatkérőink hozzájárulnak egyúttal az email fogadásához Till Zoltán e.v..-től.

Hírlevélre feliratkozáskor, az alábbi adatokat kérjük el:

vezetéknév opcionális
keresztnév kötelező
email cím kötelező
hozzájárulás email küldéshez kötelező (jelölőnégyzet)
AT. és ÁSZF megismerése, elfogadása kötelező (jelölőnégyzet)

Feliratkozónk bármely levelünk alján megtalálja az adatmódosító linket és a leiratkozás linket.

Adatmódosítását, leiratkozását ügyfélszolgálatunkon is kérheti, vagy ezen csatornákon kérdezhet tőlünk, kommunikálhat felénk.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Garanciális ügyek kezelése

A rögzített személyes adatokat és munkamenettel kapcsolatos adatokat kereshető formában a belső CRM rendszerünkben tároljuk. Garanciális igény, panasz, egyéb esetén ezek rendelkezésre állnak, így használható képet kapunk a korábbi munkament körülményeiről. Ezek alapján elbírálható a garanciális igény. A tárolt személyes- és kapcsolati adatok szerint tudjuk ügyfelünk értesíteni, számára postai küldeményt, dokumentációt küldeni, felhívni.

Hosszú távú terméktámogatás

A rögzített személyes adatokat és munkamenettel kapcsolatos adatokat kereshető formában a belső CRM rendszerünkben tároljuk, annak érdekében, ha garanciaidőn túl az elvégzett munkával kapcsolatban ügyfelünknek kérdése, kérése van, azonosítani tudjuk az ügyfelet, adott munkát és lássuk az előzményeket.

Hűségprogram

Minden megadott személyes adatot hosszú távon tárolunk a CRM rendszerünkben. Ez gyorsítja a munkameneteket visszatérő ügyfelek esetén. Mentesít az ismételt adatfelvitel alól, megóv a duplikált adatok okozta problémáktól.

Ajánlói rendszer

Regisztrált ügyfeleink ajánlhatják szolgáltatásaink. Az új ügyfél a személyes interjún hivatkozhat a korábban regisztrált ajánlóra, aki részére a rendszerükben hűségpontokat írunk jóvá, az eseményről az ajánlót értesítjük. Emiatt hosszú távon szükséges az adatközlő megadott adatainak tárolása, használata.

Árajánlatkérők adatai

Az árajánlatkéréskor, amely az árajánlaton túl egy infó csomag, hasznos tartalom az ügyfél hozzájárul, hogy -nem az árajánlatért- hanem a hasznos tartalomért cserébe a Till Zoltán e.v.. vagy szerződött partnere részére emailt küldjön. Nevét, email címét, és járműve adatait marketing céllal felhasználjuk.

Feliratkozók adatai

A feliratkozók adatait marketing és kapcsolattartási céllal kezeljük, tároljuk.

Az adatok megőrzési ideje

A dokumentáció, terméktámogatás, ügyintézés, hűségprogram, ajánlói rendszer alapvető működésmódja miatt, az adatközlő hozzájárul adatainak határozatlan idejű tárolásához felhasználásához. Az adatközlő mint ajánlatkérő, hírlevél feliratkozó szintén hozzájárul.

Az adatközlő Írásban vagy személyesen jelzett kérésére minden adatát töröljük. Törlési kérés hiányában Till Zoltán e.v.. jogutód nélküli megszűnéséig, vagy korábbi törlésig tároljuk az adatait. Az adatközlő hozzájárul adatainak átadására Till Zoltán e.v.. jogutódja részére, ha Till Zoltán e.v.. jogutóddal szűnik meg. Az adatközlő adatainak törléséről nem minden esetben küldünk értesítőt.

Videók, hanganyagok, fényképek, egyéb médiák megőrzési ideje

Till Zoltán e.v.. vagy szerződött partnere által készített médiák (videó, hang, fénykép, egyéb) a fent részletezett céllal, módon és beleegyezéssel készülnek, kerülnek tárolásra. Megőrzésüket Till Zoltán e.v.. nem garantálja, bármikor törölhetjük őket. Harmadik félnél tárolt, közzétett médiák megőrzésére, kezelésére sem adunk garanciát. A referenciaanyagok hosszú távú PR és marketing célt szolgálnak, így az adatközlő hozzájárul a határozatlan idejű tároláshoz, felhasználáshoz. Egyben elfogadja, hogy a médiák megőrzésére nincs garancia. Ha szüksége van rá, elkészüléskor másolatot kérhet, vagy lementheti saját felhasználásra.

Till Zoltán e.v.. vállalja, hogy ha az adatközlő kéri a nyilvános média törlését, ezt megteszi azon csatornákon, ahol ő maga helyezte el. Harmadik fél által átvett, lemásolt, illegálisan megszerzett, publikált, egyéb módon érintett anyagok esetén Till Zoltán e.v.. nem jár el, felelősséget nem vállal, az anyag eltávolításában nem vesz részt, erre nem kötelezhető.

Aláírt dokumentumok megőrzési ideje

A megőrzés minimális időtartama az adott szolgáltatásra vállalt garancia időtartama, de maximum 6 év. A Till Zoltán e.v.. a 6 évnél régebbi aláírt dokumentumokat megsemmisíti.

Figyelmeztetés! Törlés hiánya biztonsági mentésből, biztonsági mentések megőrzési ideje

Vállaljuk, hogy adatközlő kérésére aktív rendszereink által mentett felhasznált és elérhető adatait kérésére rövid határidővel töröljük. Ezek következő biztonsági mentésbe már nem kerülnek. A korábbi, inaktív biztonsági mentéseinkből, táblázatainkból, elektronikus dokumentumainkból, archív email mentésekből egyéb, használaton kívüli fájlokból, adathordozókról a kérése pillanatában nem töröljük. (Adatainak egyedi felkutatását, törlését a saját költségünkre nem vállaljuk.) Ezekből a törlés nem lehetséges. Adatai törlése csak a teljes biztonsági mentés fájl, vagy egyéb fájl törlésekor következik be. A mentések megőrzése cégünknél határozatlan idejű. Adatközlő ezzel tisztában van és elfogadja.

Figyelmeztetés! Biztonsági másolat visszaállításából adódó nem szándékos aktiválás

Rendszereink (biztonsági mentés visszaállítása) működésmódjából adódóan előfordulhat, hogy törölt adat ismét aktív lesz, ezzel az adatközlőnek kellemetlenséget okozhatunk. Pl. leiratkozás után ismét kommunikációt kap. Adatközlő vállalja, hogy korábban töröltetett adatainak törlését újra kéri akkor, ha biztonsági mentésből történő visszaállítás után esetleg már törölt adata újra aktiválódna.
Adatközlő ennek a kellemetlenségnek a lehetőségét elfogadja, rendszerünk működésmódjával egyetért.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Till Zoltán e.v.. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a  Till Zoltán e.v.. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a tárhely szolgáltatónk számítógépes rendszerében, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a www.utazoltan.hu tárhely szolgáltatójának rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A megadott adatokat azok fajtájától, megadási helyétől, formájától függően változatos helyeken és adathordozókon tároljuk, kezeljük. Ide értve:

 • Székhelyünkön található informatikai eszközök
  • irattartók
 • Mobil informatikai eszközeink (laptop, telefon, egyéb)
 • Az utazoltan.hu tárhely szolgáltató informatikai rendszerei
  • Unas Online Kft.
 • CRM rendszerünk tárhely szolgáltatója
  • Webgalamb

Adatközlő adatait Till Zoltán e.v..teljes jogkörrel kezelheti.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Bármely vitás esetet az adattulajdonos és Till Zoltán e.v.. igyekszik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Szekszárdi Járásbíróság / Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetőségét.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Till Zoltán e.v.. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Till Zoltán e.v.. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Till Zoltán e.v.. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Till Zoltán e.v.. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Bármely vitás esetet az adattulajdonos és Till Zoltán e.v.. igyekszik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Szekszárdi Járásbíróság / Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetőségét.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Till Zoltán e.v.. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Till Zoltán e.v..

Szekszárd, 2019. május. 5.